MENU

 

Witamy na stronie Urzędu Gminy Hajnówka


 Strona główna

 Gimnazjum

 


 Gimnazjum w Dubinach - rok
szkolny 2005/2006


Klub Młodych Wynalazców >>>>>> więcej


Piątkowy poranek – 9 czerwca 2006r. – zapowiadał się  w szkole w Dubinach niezwykle uroczyście. Niewątpliwie sprzyjała temu też słoneczna aura. Nie było lekcji, ale ważna uroczystość, do której uczniowie przygotowywali się od dłuższego czasu. W tym dniu uroczyście otwarto Gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. >>>>> więcej