MENU

 

Witamy na stronie Urzędu Gminy Hajnówka


 Strona główna
 

 

 STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE W GMINIE HAJNÓWKA

 

 1. Hajnówka st. 6 - okr. nowożytny - osada.
 2. Hajnówka st. 7 - p. średn./okr. nowoż., okr. nowoż. - pkt. osadn., osada.
 3. Hajnówka st. 8 - okres nowożytny - punkt osadniczy.
 4. Hajnówka st. 9 - śred., okr. nowożyt. - slad i punkt osadniczy.
 5. Hajnówka st. 10 - okr. nowoż., chron. nieokreślona - ślady osadnictwa.
 6. Hajnówka st. 11 - neolit, średn. / wcz. nowoż., nieopkreśl. - ślad osadnictwa, cmentarzysko ze stellami.
 7. Chytra st. 3 - epoka kamienna - ep. brązu, wcz. śred., okr. nowoż. - ślady, pkt.
 8. Chytra st. 4 - p. średn. / wcz. nowoż., okr. nowoż. - pkt. osad., osada.
 9. Dubicze Osoczne st. 2 - okr. nowoż., chr. nieokr. - punkt i ślad os.
 10. Dubicze Osoczne st. 3 - średn., okr. nowoż. - ślady osadnictwa
 11. Borek st. 1 - średn., okr. nowożytny - gródek, cmentarz chol.
 12. Borek st. 2 - ep. kamienna, okr., staroż., wcz. średn., p. śred. / okr. nowoż. - pkt. osad., osady.
 13. Borek st. 3 - ep. kamienna, p. średn. / wcz. nowoż., okr. nowoż. - ślad os., osady.
 14. Borek st. 4 - okres nowożytny - osada.
 15. Pasieczniki Duże st. 1 - Halsz.-laten, ecz. średn., okr., nowoż. - pkt. osadnicze.
 16. Hajnówka st. 12 - wcz. średn., p. średn. / wcz. nowoż. - ślad i pkt. os.
 17. Hajnówka st. 13 - wcz. średn., okr. nowoż. - slad i pkt. os.
 18. Dubicze Osoczne st. 4 - wcz. śred., okr. nowoż. - ślad os., pkt. os.
 19. Mochnate st. 16 - ep. kamienna, p. średn. / wcz. nowoż. - slady osadnictwa
 20. Dubicze Osoczne st. 5 - p. śred. / wcz. nowoż., okr. nowoż. - pkt., osada.
 21. Mochnate st.17 - okres nowożytny - osada.