MENU

 

Witamy na stronie Urzędu Gminy Hajnówka


 Strona główna
 

 

 Wójt

  Olga Rygorowicz


telefon: 85  682-25-00
fax: 85  682-46-12

 

 Kompetencje

Do kompetencji wójta należy wykonywanie uchwał rady gminy oraz  wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, w szczególności:   przygotowywanie  projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.

 Przyjęcia interesantów

Wójt przyjmuje interesantów  w sprawach skarg i wniosków
 w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00- 16.30 i środy w godzinach 10.00- 14.30.

 Jeżeli poniedziałek lub środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w dniu następnym, w godzinach pracy Urzędu- od godz. 7.30- do godz. 15.30.

 Obsługę interesantów przyjmowanych przez Wójta w ramach skarg i wniosków prowadzi pracownik d/ s organizacyjno - osobowych.    

 


 Sekretarz Gminy - Mikołaj Kondraciuk

  - tel. 85  682-27-56

 


 Skarbnik Gminy

 Kierownik Referatu Finansowego - Luba Nowik

  - tel. 85  682-31-96

 


 Przewodniczący Rady Gminy - Wiesław Józef Komarewski

  - tel. 85  682-27-56