Witamy na stronie Urzędu Gminy Hajnówka

 

    Powrót

 

Wyszczególnienie

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Telefon

Telefon Wew.

e-mail

Wójt Gminy Hajnówka

Olga Rygorowicz

32

85 682-25-00

12

Sekretarz Gminy

Mikołaj Kondraciuk

35

85 682 27 56

23

Sekretariat Urzędu Gminy

Krystyna Siekan

32

85 682-25-00

11

Przewodniczący Rady Gminy Hajnówka

Wiesław Józef Komarewski

36

85 682-27-56

24

Środy godz. od 8 do 9

Referat finansowy:

Skarbnik Gminy

Luba Nowik

41

85 682-31-96

18

Stanowiska ds. finansowych,

inspektor

Irena Szpilko

inspektor

Maria Prokopiuk

40

85 682-31-96

17

inspektor

Iwona Szwarc

Kasa

Bogusława Gierasimiuk

Stanowiska ds. podatków i opłat.

referent

Anna Drużba

42

85 682-31-93

19

inspektor

Irena Jerzyk

referent

Iwona Kiczkajło i.kiczkajlo@gmina-hajnowka.pl

Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami:

Kierownik referatu

Helena Bagrowska

37

85 682-27-56

14

Stanowiska ds. inwestycji, gospodarki komunalnej
i drogownictwa

kierownik

Aleksander Kulik

referent

Piotr Chilimoniuk

44

85 682-27-56

26

referent

Marcin Skiepko

39

85 682-27-56

16

Stanowisko ds. obrotu ziemią i rolnictwa

inspektor

Marzena Ostapczuk

inspektor

Andrzej Golonko

Samodzielne stanowiska pracy do spraw:

organizacyjno-osobowych

referent 

Krystyna Siekan

32

85 682-25-00

11

k.siekan@gmina-hajnowka.pl

społeczno-administracyjnych, spraw obronnych
i obrony cywilnej

inspektor

Olga Niczyporuk

43

85 682-31-93

 

obsługi Rady i jej komisji

inspektor

Barbara Ostapczuk

36

85 682-27-56

24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

Kierownik GOPS

Tamara Borowik

46

85 682-31-95

25

GOPS

administrator

Anna Tarasiuk

starszy pracownik socjalny

Raisa Nowik

38

85 682-31-95

15

pracownik socjalny

Marzena Siemieniuk

Biuro Obsługi Szkół  Samorządowych

Kierownik BOSS

Halina Szymaniuk

45

85 682-25-68

22

BOSS

Główny księgowy

Bożena Masalska

34

85 682-25-68

21

starszy inspektor

Anna Prokopiuk

referent

Ewa Maciuka

     Powrót