MENU

 

Witamy na stronie Urzędu Gminy Hajnówka


 Strona główna
 

 

 PUSZCZA BIAŁOWIESKA


 
    Puszcza Białowieska to ostatni fragment pierwotnych lasów liściastych i mieszanych, które w Europie zajmowały niegdyś obszar od Atlantyku do Uralu. Celowa, trwająca ponad 500 lat ochrona puszczy, prowadzona konsekwentnie od czasów Jagiellonów aż do I wojny światowej, jest pierwszym i jedynym w świeci przykładem skutecznej ochrony przyrody przez stulecia. Dzięki trosce władców Litwy, Polski, Rosji i Białorusi, Puszcza Białowieska położona na styku kultur różnych narodów jest wielkim dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym całej Europy.
    Dzisiaj, po złożeniu ogromnej daniny 27 mln m3 drewna wyciętego w niej w XX wieku, Puszcza Białowieska zasługuje na przywrócenie jej historycznej roli i dawnego znaczenia przyrodniczego i kulturowego. Utworzenie parku narodowego na terenie całej polskiej części Puszczy Białowieskiej zapewni skuteczną ochronę przyrody na przyszłe stulecia i stworzy szansę na ekonomiczny rozwój regionu i podniesienie poziomu życia jego mieszkańców.

    "Powiększenie obecnie istniejącego Białowieskiego Parku Narodowego ma głębokie uzasadnienie przyrodnicze. Pozwoli na objęcie najwyższą formą ochrony i zintegrowanym zarządzaniem zwartego, dużego kompleksu leśnego. Umożliwi objęcie ochroną zespołów roślinnych i siedlisk, które nie są reprezentowane w Białowieskim Parku Narodowym w obecnych granicach. Obejmuje ochroną systemy rzeczne Puszczy pozostające dotychczas poza granicami Parku. Pozwoli na objęcie ochroną całych areałów osobniczych wielu gatunków zwierząt (np. żubra, drapieżnych ptaków, i ssaków), które w chwili obecnej dzielone są w sposób sztuczny granicą Parku Narodowego. Umożliwi uporządkowanie organizacji i funkcjonowania wolnej hodowli żubra prowadzonej przez BPN na obszarze całej Puszczy."

Minister Środowiska, Przyroda Polska 6/2000