MENU

 

Witamy na stronie Urzędu Gminy Hajnówka


 Strona główna
 

 

 Sołectwo Bielszczyzna

 

Kadencja Nazwisko i Imię sołtysa Adres Telefon
2010-2014 Cegiełka Halina Bielszczyzna 5 85 682-41-45

    W sołectwie zamieszkuje 47 mieszkańców