MENU

 

Witamy na stronie Urzędu Gminy Hajnówka


 Strona główna
 

 

 Rezerwat Sitki

    Utworzony w 1979 roku  (Mon. Pol. Nr 26, z dnia 31 października 1979r., poz. 41, § 7). Powierzchnia rezerwatu wynosi 34,09 ha. Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy z występującymi tu kilkoma dobrze wykształconymi zbiorowiskami borów.

    Rezerwat obejmuje serię troficzną od najsuchszego boru brusznicowego poprzez bór czernicowy po bory mieszane. Zbiorowiska te wykształciły się w obrębie jednego z większych na terenie Puszczy zgrupowań wyniesień wydmowych, których wysokości względne przekraczają miejscami 6 m. Maksymalna różnica wysokości przekracza tu 12 m.

    Flora rezerwatu odznacza się dość znacznym bogactwem i obecnością szeregu rzadkich gatunków, wśród których jest 13 podlegających ochronie prawnej. Cechą wyróżniającą rezerwat Sitki w stosunku do innych obiektów chronionych na terenie Puszczy Białowieskiej Jest duże bogactwo roślin kserotermicznych.

     Z gatunków rzadkich i chronionych na szczególną uwagę zasługują: kukuczka kapturkowata Neottianthe cuculata, sasanka otwarta Pulsatilla patens, goździk piaskowy  Dianthus arenarius, łyszczec baldachogronowy Gypsophila fastigiata, głowienka wielokwiatowa Prunella grandiflora, pszczelnik wąskolistny Dracocephalum ruyschiana, arnika górska Arnica montana i pięciornik turyngijski Potentilla thuringiaca.