MENU

 

Witamy na stronie Urzędu Gminy Hajnówka


 Strona główna
 

 

 Rezerwat Olszanka Myśliszcze

    Utworzony w 1995 roku. Powierzchnia rezerwatu 240,17 ha. Celem rezerwatu jest ochrona bogatych stanowisk motyli dziennych Rhopalocera i kraśników Zygaenidae.

    Położony jest na szerokim rozlewisku rzeki Leśnej Prawej, do której od strony zachodniej wpadają dwa potoki Perebel i Olszanka. Cała bezleśna dolina rzeczna o szerokości dochodzącej w tym miejscu do 1 km jest silnie zabagniona i porośnięta szuwarami trzcinowymi, turzycowymi, mannowymi i mozgowymi. W zakolach rzeki występuje zespół grążela żółtego Nupharo-Nymphaetum albae, a w wodach wolno płynących zbiorowisko rdestnic. Szeroka dolina rzeczna obramowana jest lasem olszowym o charakterze olsu Carici elongate-Alnetum.

    Głównym celem rezerwatu jest ochrona motyli dziennych i kraśników. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 48 gatunków tych motyli, w tym 5 form endemicznych dla Puszczy Białowieskiej.