MENU

 

Witamy na stronie Urzędu Gminy Hajnówka


 Strona główna
 

 

 Rezerwat Dębowy Grąd

    Utworzony w 1985 roku (Mon. Pol. Nr 7 z 23 kwietnia 1985r., poz. 60). Powierzchnia rezerwatu wynosi 100,47 ha. Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie  fragmentu Puszczy z dorodnym wielogatunkowym drzewostanem z dużym udziałem dębu i jesionu.

    W rezerwacie dominują zbiorowiska wilgotnych grądów Tilio-Carpinetum. Tylko w zachodniej części występują lęgi Circeo-Alnetum i łąki turzycowe związane z zatorfiną doliną strumienia Dubinka. Tu też znajduje się pozostałość po mielerzu, gdzie w XVIII i XIX w. budnicy wyrabiali potaż używany do produkcji szkła i mydła.

    Na florę rezerwatu składają się głównie gatunki grądowe i łęgowe np.: zawilec gajowy Anemone nemorosa, zdrojówka rutewkowa Jsopyrum thalictroides, gwiazdnica wielokwiatowa Stellaria holostea, gajowiec żółty Galeobdolon luteum, jaskier kosmaty Ranunculus lanuginosus, marzanka wonna Galium odoratum, czyściec leśny Stachys sylvatica, turzyca odległokłosa Carex remota, kostrzewa olbrzymia Festuca gigantea, śledziennica skrętolistnaChysosplenium alternifolium, czrtawa drobna Circea alpina, porzeczka czerwona Ribes spicatum, porzeczka czarna Ribes nigra i inne.