MENU

 

Witamy na stronie Urzędu Gminy Hajnówka


 Strona główna
 

 

 K O M U N I K A T Y


 zobacz ................węcej

 


INFORMACJA

       W związku z art. 3 ust. 2 pkt. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz posiadanych przez przedsiębiorców aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Urząd Gminy w Hajnówce informuje, że na terenie gminy Hajnówka funkcjonują dwie firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, tj.

1.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.,

ul. Łowcza 4,
17-200 Hajnówka,
tel. 085 682 30 32,

2.Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MPO Sp. z o.o.,

ul. 27 Lipca 62,
15-950 Białystok,
tel. 085 675 27 18.