MENU

 

Witamy na stronie Urzędu Gminy Hajnówka


 Strona główna
 

 

 INWESTYCJE PROGRAMOWE

 

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach, Nowosadach, Lipinach, Orzeszkowie.
  2. Budowa oczyszczalni ścieków  w Orzeszkowie.
  3. Budowa nawierzchni asfaltowej dróg: Czyżyki - Nowoberezowo.
  4. Budowa sali gimnastycznej wraz z kompleksem boisk przy szkole w Dubinach.
  5. Melioracja części gruntów wsi Trywieża i Nowokornino wraz z budową zbiornika małej retencji na rzece Łoknica we wsi Trywieża.

Inwestycje w Gmnie Hajnówka w latach 2004 - 2013

Lp.

Zamierzenie inestycyjno - rozwojowe

Stan przygotowań
(-koncepcja,-dokumentacja techniczna; - przygotoanie terenu, itp.)

Planowany termin
 realizaci w dniach
lub latach

Szacowane
 całkowite
 koszty
inwestycji

W tym uddział
własny

1

Kanalizacja sanitarna w Dubinach – II etap

 

2004

582556,16

145639,04

2

Modernizacja drogi Czyżyki - Nowoberezowo

 

2004

231824,00

57956,00

3

Wprowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami – I etap Rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów: w Trywieży, Rzepiskach, Olchowej Kładce, Dubiczach Osocznych, Nowoberezowie, Mochnatem, Orzeszkowie, Dubinach i Lipinach.

 

2004

80000,00

20000,00

4

Modernizacja drogi Nowoberezowo – osiedle po PGR

 

2004-2005

115412,00

28853,00

5

Budowa sali sportowej w Dubinach z zespołem boisk

 

2005

2455000,00

613750,00

6

Kanalizacja sanitarna w Lipinach

 

2005

1183573,00

295893,25

7

Wprowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami II etap Ustawienie kontenerów na odpady w miejscowościach na terenie Gminy Hajnówka i wprowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych u źródła

 

2005

20000,00

5000,00

8

Budowa drogi Nowosady – Sorocza Nóżka

 

2005

72800,00

18200,00

9

Kanalizacja sanitarna Dubiny – III etap i Nowosady

 

2005-2006

2517155,27

629288,82

10

Modernizacja dróg gminnych w Dubinach ul. Torowa, Graniczna

 

2005-2006

276900,00

69225,00

11

Organizacja domu pomocy społecznej w Dubinach I etap

 

2005-2006

500000,00

125000,00

12

Budowa oświetlenia ulicznego w Pasiecznikach Dużych

 

2005-2006

20000,00

5000,00

13

Wymiana oświetlenia na energooszczędne we wszystkich miejscowościach na terenie gminy

 

2005-2006

 

 

14

Budowa oświetlenia ulicznego w Postołowie – zabudowa kolonijna oraz w Dubinach – przedłużenie oświetlenia w ulicy Nowej

 

2005-2006

50000,00

12500,00

15

Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Trywieża

 

2007

2000000,00

5000000,00

16

Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków w Orzeszkowie

 

2007

2432568,00

608142,00

17

Kanalizacja sanitarna Dubicze Osoczne - Chytra

 

2007

1500000,00

375000,00

18

Budowa kanalizacji sanitarnej w Postołowie i Sawinym Grodzie

 

2007

1000000,00

250000,00

19

Droga Nowokornino - Grudówka

 

2007

200000,00

25000,00

20

Wprowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami – III etap Budowa gminnego wysypiska odpadów w Dubinach i rekultywacja nieczynnych wysypisk w Nowosadach i Starym Berezowie

 

2007-2008

2530000,00

632500,00

21

Budowa zborników małej retencji w Orzeszkowie i Dubinach

 

2007-2011

22000000,00

5500000,00

22

Modernizacja dróg gminnych w Dubinach ul. Łąkowa, Nowa, Zajęcza, Wesoła, Cegielniana i Grzybowa

 

2007-2013

409500,00

102375,00

23

Organizacja domu dziennego pobytu w Mochnatem

 

2007-2008

700000,00

175000,00

24

Organizacja domu pomocy społecznej w Dubinach – II etap

 

2007-2008

500000,00

125000,00

25

Budowa kanalizacji Nowokornino – Trywieża - Kotówka

 

2008-2009

3000000,00

750000,00

26

Budowa zbiornika retencyjnego w Chytrej

 

2008-2009

2000000,00

500000,00

27

Droga Dubicze Osoczne – Chytra - Progale

 

2008-2010

600000,00

150000,00

28

Budowa drogi do Skryplewa i ulicy w Skryplewie

 

2009

250000,00

62500,00

29

Budowa kanalizacji Rzepiska – Borysówka - Wasilkowo

 

2010

3000000,00

750000,00

30

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w zabudowie rozproszonej i kolonijnej oraz małych miejscowościach

 

2010-2011

1000000,00

250000,00

31

Asfaltowanie dróg gminnych publicznych (pozostałe)

 

1010-2012

 

 

32

Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Topiło

 

2010-2012

4000000,00

1000000,00