MENU

 

Witamy na stronie Urzędu Gminy Hajnówka


 Strona główna

 Rok 2005

 Rok 2006

 Rok 2007

 Rok 2008

 Rok 2009

 Rok 2010

 


 A K T U A L N O Ś C I - 2011 rok


 

UWAGA!!!

OGŁOSZENIE

Gmina Hajnówka informuje, że aktualizuje listę chętnych na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kolektorów słonecznych.

Zainteresowanych budową wyżej wymienionych zadań w 2011 roku, przyjmujemy w terminie do
 26 stycznia 2011 roku, w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój 44

Wójt Gminy Hajnówka


OGŁOSZENIE

Gmina Hajnówka informuje, że przyjmuje zgłoszenia o ujęcie w projekcie:
Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

Wniosek